20+ år inom gaming
  Trygga Leveranser
  Stationära datorer
  Kundbetyg (4.9)
  100% svenskt support

SUBTOTAL  
NAVIGATION
Stationär Gamingdator
RTS Stinger PCs
RTS Patriot PCs
RTS Hive PCs
RTS M.O.A.B. PCs
RTS Laptops
Anpassade gamingdatorer
bärbara
gamingtillbehör
NEWS
Återbetalnings- och returpolicy

Villkor och bestämmelser

Alla köp som görs från ALLIED GAMING AB täcks av följande villkor. De innehåller information om dina rättigheter och skyldigheter, inklusive undantag och begränsningar som gäller för dig. När du lägger en beställning för något produkt från Allied ("alliedgaming.eu"), godkänner du (den "Kunden / Konsumenten") att vara bunden av de nedanstående villkoren. Du och alliedgaming.eu är överens om att följande är de exklusiva villkoren som reglerar försäljningstransaktionerna mellan alliedgaming.com.au och kunden.

Användarvillkor

Denna standardavtalsvillkor (”Avtalet”) innehåller de villkor som gäller för alla beställningar, inköp, mottagande, leverans eller användning av produkter från Allied eller något av dess dotterbolag eller affärspartners (gemensamt kallat ”Allied”). Genom att acceptera leveransen av den produkt som köpts från Allied och som beskrivs på din faktura, godkänner du att vara bunden av och acceptera följande villkor. Alla försök att ändra, komplettera eller ändra detta dokument eller att göra en beställning för produkter som är föremål för ytterligare eller ändrade villkor kommer att vara ogiltiga, såvida inte annat överenskommes i ett skriftligt avtal som undertecknats av både dig och Allied. Dessa villkor kan ändras utan föregående skriftligt meddelande när som helst, efter Allieds eget gottfinnande.

Definierar:

"Vi", "oss" och/eller "vår" avser ALLIED GAMING AB.

"Du" eller "din" betyder den individ eller den enhet som är namngiven på fakturan.

Frakt och titel

Allied kommer att göra iordning och skicka de produkter du köper till dig. Titeln till produkterna övergår till dig när Allied levererar det till transportören och risken för förlust övergår till dig när transportören levererar produkterna till den adress du anger. Titeln till programvaran förblir hos licensgivaren av programvaran. Din användning av programvaran är föremål för licensavtal som gäller för programvaran. Du måste meddela Allied om saknade eller skadade artiklar i din beställning inom fem dagar efter att du har mottagit din produkt.


Returer

Ångerrätt och öppet köp Enligt gällande svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har konsumenten 14 dagar på sig att frånträda sitt köp från och med dagen då produkten mottogs. Allied Gaming har valt att erbjuda ett generöst öppet köp och ångerrätt i 30 dagar från mottagningsdatumet av varan.

Som konsument har du rätt att öppna och kontrollera varan i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma om du är nöjd med varan. I de fall där varan har försämrats vid öppnandet och kontrollen av varan, förbehåller sig Allied Gaming rätten att göra ett avdrag från återbetalningen som motsvarar värdeminskningen. Observera att ångerrätten inte gäller för förbrukningsvaror, produkter som är nära kroppen (till exempel, in-ear hörlurar), spel eller ljud- och bildupptagningar där förseglingen har brutits, varor med licensnyckel eller specialbeställda produkter som har tillverkats enligt kundens specifika instruktioner (till exempel, en specialbeställd dator), digitala produkter som har hämtats digitalt samt presentkort.

För att initiera returen och arrangera frakten tillbaka till oss, vänligen kontakta vår kundsupport på [email protected] för instruktioner om hur man returnerar produkten. Samtliga returer måste använda den medföljande fraktsedeln som tillhandahålls av Allied Gaming.

Att returnera varor till Allied

Vi tar inte ansvar för några varor som skadas eller förloras under transport när kunden skickar tillbaka produkten till oss för garanti, reparation eller återbetalning. Om varan skadas under transport kan garantin vara ogiltig. Om du är osäker på den förpackning som krävs för säker återgång av varan, vänligen kontakta oss. Fraktkostnader täcks av Allied för alla datorer som anländer skadade från frakt eller någon dator som är död vid ankomst (DOA). Alla DOA-artiklar som mottas kommer att ersättas, repareras eller återbetalas. DOA-anspråket måste göras inom 7 arbetsdagar efter att ha mottagit varan.Vissa avgifter kan återbetalas av Allied till konsumenten där det är lagligen berättigat att få dessa återbetalningar. Observera att alla garanti-, återbetalnings-, reparations- och konsumenters rättighetsanspråk behandlas i den ordning som de mottas.

Mjukvara

All mjukvara tillhandahålls under förutsättning att licensavtalet ingår i paketet som du får från Allied. Du godkänner att vara bunden av licensavtalet när paketet öppnas eller dess försegling bryts. Allied garanterar inte någon mjukvara under detta avtal. Garantier, om några, för mjukvaran finns i licensavtalet som styr dess köp och användning.

Allierade datorer

Allied uppgraderar och reviderar ständigt sina produkter och tjänsteerbjudanden. Allied kan revidera och avsluta produkter när som helst utan föregående meddelande till kunderna. Allied kommer att skicka produkter som har funktionalitet och prestanda som de beställda produkterna, men skillnader mellan det som skickas och det som beskrivs i ett specifikationsblad är möjliga. Delar och moduler som används för att bygga Allied-produkter väljs från nya och likvärdiga delar och moduler i enlighet med branschpraxis. Reservdelar kan vara nya eller återställda. De citerade Allied SKU-numren för Allied-märkta hårdvaruprodukter är av den kvalitet som specificeras av Allied på sin webbplats och överensstämmer i alla väsentliga avseenden med Allieds produktspecifikation som gäller vid den tidpunkt som produkterna skickades.

Mjukvara och perifera enheter

Eventuell garanti och teknisk support som erbjuds på tredjepartsprodukter som erbjuds av Allied, såsom dataskärmar, högtalare och andra perifera enheter, samt mjukvara, tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren och inte av Allied. Garantierna och den tekniska support som erbjuds av sådana tillverkare kan variera från produkt till produkt. Märkesvaror från Allied och perifera enheter har samma garantivillkor som de som beskrivs i Garanti Sektionerna ovan.

Ansvarsbegränsning

ALLIED tar inte på sig något ansvar utöver de åtgärder som anges här, inklusive ansvar för produkter som inte är tillgängliga för användning eller för förlorade eller korrupta data eller programvara, eller för tillhandahållande av tjänster och support. ALLIED kommer inte att vara ansvarig för förlorade vinster, förlust av verksamhet eller andra följdskador, särskilda, indirekta eller påföljder, även om man har informerats om möjligheten till sådana skador, eller för någon anspråk från någon tredje part förutom som uttryckligen anges här. Du samtycker till att ALLIED inte är ansvarig eller ansvarig för någon skadeståndsbelopp över det sammanlagda belopp du betalade för inköpet som regleras av denna överenskommelse.

Inte för försäljning

Du godkänner och försäkrar att du köper produkterna som regleras av detta avtal för eget bruk och inte för vidareförsäljning. Allied har separata villkor som reglerar vidareförsäljning och transaktioner utanför Europa. Garantin är inte överförbar.

Varumärke

Du kommer inte att registrera eller använda något Internet domännamn som innehåller ett allied varumärkes- eller handelsnamn helt eller delvis eller något annat namn som är förvirrande likt.

Produktinformation Policyer

Prisgaranti

Allieds webbplats uppdateras ofta för att säkerställa att listorna återspeglar korrekt prissättning och de senaste produkterna. När du gör ett köp godkänner du den listade priset. Det listade priset kan ändras.

Vi förbehåller oss rätten att göra korrigeringar och ändringar av priser, produkter och specifikationer utan föregående meddelande på grund av fel som uppstår från tryckfel, tekniska och mänskliga fel.

Produktbilder och andra bilder

Alla produktbilder på Allieds webbplats kan skilja sig från det faktiska produkten. Alla stavfel är föremål för rättelse. Observera att dessa bilder endast ska användas som referens och inte reflekterar, på något sätt, den faktiska produkten.

Produktbeskrivningar och specifikationer

På Allied strävar vi efter att säkerställa att varje produktbeskrivning är korrekt. Dock kan specifikationer, funktioner, dokument och grafik innehålla tekniska fel eller stavfel. Om ett fel görs eller en produkt listas till ett felaktigt pris, kommer vi att korrigera felet så snart som möjligt.

Produkttillgänglighet

Tillgången på produkter kan ändras när som helst. Produkter som visas som tillgängliga vid beställningstidpunkten kan sälja slut och vara på backorder. Vi kommer att fullfölja din beställning så snart som möjligt och kommer att meddela dig eller uppdatera artikelstatusen med en ETA när det är möjligt.

ALLIED GAMING AB Org.nummer: 559344-0471

ADDED TO CART!

SUBTOTAL