20+ Years in PC Gaming
  Delivery Sweden Wide
  Gaming PCs, Laptops & Accessories
  4.9 Star Google Review Rating
  100% Swedish Customer Support
NAVIGATION
I LAGER
CUSTOM GAMING PCs
LAPTOPS
ADDED TO CART!

SUBTOTAL  

SUBTOTAL  

SEKRETESSVILLKOR

Alla köp gjorda från Alliedgaming.se omfattas av följande villkor. De innehåller information om dina juridiska rättigheter och skyldigheter, inklusive undantag och begränsningar som gäller dig. När du beställer en produkt från Allied Gaming ("alliedgaming.se"), samtycker du ("Kunden/Konsumenten") till att vara bunden av villkoren som anges nedan. Du och Alliedgamingpc.com.au samtycker till att följande är de exklusiva villkoren som styr försäljningstransaktionerna mellan Alliedgaming.se och kunden.

Användarvillkor

Detta standardavtal för villkor och villkor ("Avtalet") innehåller de villkor och villkor som gäller för alla beställningar, köp, mottaganden, leveranser eller användning av produkter från Allied Gaming, eller något av dess dotterbolag eller dotterbolag (sammantaget "Allied Gaming " ). Genom att acceptera leverans av produkten köpt från Allied Gaming och som beskrivs på din faktura, samtycker du till att vara bunden av och acceptera följande villkor. Varje försök att ändra, komplettera eller ändra detta dokument eller att lägga in en beställning av produkt(er) som är föremål för ytterligare eller ändrade villkor kommer att vara ogiltiga, om inte annat avtalats i ett skriftligt avtal undertecknat av er båda Allied Gaming . Dessa villkor kan ändras utan föregående skriftligt meddelande när som helst, efter Allied Gamings eget gottfinnande.

Definitioner

"Vi", "oss" och/eller "vårt" betyder Allied Gaming (www.alliedgaming.se).

"Du" eller "din" betyder den person eller enhet som anges på fakturan.

Betalningsvillkor:

Order; Intressera. Annonserade priser är i svenska kronor och, om inte annat anges, exkluderar frakt, hantering och alla skatter som kan påföras av den juridiska myndighet som styr den jurisdiktion där du bor. Betalningsvillkor är inom Allied Gamings eget gottfinnande, och om inte annat skriftligen överenskommits av Allied Gaming, måste betalningen vara Allied Gaming tillhanda innan Allied Gaming accepterar en beställning. Allied Gaming kan fakturera delar av en beställning separat. Du samtycker till att betala ränta på alla förfallna belopp till den högsta räntesats som lagen tillåter.

Plikter och Skatter:

Om inte annat anges på framsidan av fakturan är du ansvarig för att betala alla tullar och skatter som är förknippade med din beställning. Om ditt destinationsland är ett annat än , är du ansvarig för att betala alla tullar och skatter i samband med din beställning.

Frakt och titel:

Allied Gaming kommer att ordna med att skicka produkten/produkterna du köper till dig. Äganderätten till produkten/produkterna övergår till dig när Allied Gaming levererar den till transportören och risken för förlust övergår till dig när avsändaren levererar produkten/produkterna till den adress du anger. Äganderätten till programvaran förblir hos licensgivaren för programvaran. Din användning av programvaran är föremål för licensavtal som gäller för programvaran. Du måste meddela Allied Gaming om saknade eller skadade föremål i din beställning inom fem (5) dagar efter att du mottagit din produkt.

Annullering:

När vi tar emot en beställning börjar vi omedelbart behandla beställningen. Eftersom varje PC vi säljer är anpassningsbar (eller specialtillverkad), inkluderar detta att beställa lager, satsa personalresurser, administrativt arbete och andra relaterade procedurer, som alla utgör en kostnad för vår verksamhet. När en beställning väl har lagts kan vi därför inte acceptera en avbokning och erbjuda full återbetalning, vare sig det är på grund av sinnesändringar eller någon annan anledning, utan kostnad.

Avbokningar kan hanteras på två sätt:

1) Beställning annullerad och återbetalning utfärdad, minus en avgift på 25 % påfyllning.

2) Beställning annullerad och en kreditering för hela beloppet tillhandahålls, i form av en kupongkod att använda på vår webbplats när som helst. Detta kan användas i en hel mängd eller flera delmängder.

Vi rekommenderar starkt att du överväger denna avbokningsregler noggrant innan du slutför ditt köp, eftersom den inte är förhandlingsbar.

Returnerar:

Vi ger normalt inte återbetalningar eller byten om du bara ändrar dig, köpt fel produkt, redan kände till ett fel i en produkt eller om vi specifikt informerade dig om ett fel i en produkt, skadar en produkt efter köpet på grund av att ändringar inte utförts av oss, skada produkten på grund av ovanlig eller icke-rekommenderad användning, skada produkten på något sätt där skadan ligger utanför vår kontroll, eller när inget köpbevis tillhandahålls.

För att begära/skicka in en återbetalning, retur, garanti och konsumentgaranti, vänligen maila oss på support@alliedgamingpc.eu . Observera att om produkten bedöms som INGET FEL HITTA för något garanti- eller konsumentgarantianspråk, kan en serviceavgift på upp till 50 USD med eventuella extra fraktkostnader tas ut; och eventuella inspektions- eller avvisningsavgifter från relevant auktoriserat servicecenter kan också tas ut. Om en produkt visar sig ha levererats till dig i full överensstämmelse med australiensisk konsumentlagstiftning, kan vi kräva att du betalar alla kostnader i samband med att returnera varan till dig.

För att vara berättigad till ett anspråk på återbetalning, retur, garanti och konsumentgaranti måste du:

 • Om tillverkarens garanti gäller, granska noggrant detaljerna i nämnda garanti och se till att du följer villkoren för tillverkarens garanti. Allied Gaming tar inte ansvar för bristande efterlevnad av tillverkarens garanti.
 • Rapportera detaljerna om felet och returnera varan till Allied Gaming (via post eller bud)
 • Uppvisa köpbevis vid retur av varan
 • Sluta använda den felaktiga artikeln
 • Se till att rimlig försiktighet iakttas medan varorna är i din ägo
 • Se till att du inte orsakade felet; dvs felet har inte orsakats av att produkten använts på ett icke rekommenderat sätt. En sådan användning kan noteras i tillverkarens garanti som att tillverkarens garanti ogiltigförklaras.
 • Produkten får inte förloras, förstöras eller kasseras. Det måste finnas bevis för att produkten har misslyckats.
 • Inte ha reducerat värde genom förseningar från kundens sida. Vänligen uppmärksamma oss på alla fel så snart de uppstår.

Allied Gaming förbehåller sig rätten att avvisa en retur, återbetalning, garantianspråk eller konsumentgarantianspråk om:

 • Kunden ändrar sig. Detta inkluderar och är inte begränsat till om kunden inte längre behöver varan, om det var en gåva som var olämplig eller om produkten hittats billigare någon annanstans.
 • Konsumenter orsakar fel på varan på ett sätt som anses vara onormalt. Kontrollera tillverkarens garanti för att se om felaktig användning har gjort garantin ogiltig, eller resultat av användning som du rimligen inte skulle förvänta dig att produkten skulle fungera
 • Konsumenter skadar produkten där skadan orsakas av någon faktor utanför Allied Gamings kontroll
 • Konsumenter skadar produkten genom att göra ändringar som inte utförs av oss
 • Konsumenter kan inte tillhandahålla ett köpbevis (skattefaktura)
 • Konsumenten ansvarar för att varan skadas genom att inte följa skötselanvisningar eller genom att iaktta rimlig vård av varan.

Påfyllning av lager:

Under vissa specifika omständigheter kan vi erbjuda våra kunder en villkorad artighetsretur om konsumenterna vill byta ut den felaktigt köpta produkten:

 • Kunden meddelar Allied Gaming inom 5 dagar efter mottagandet av leveransen av produkten
 • Produkterna är inte öppnade och i orörda, återsäljbara skick inklusive alla manualer, kablar, tillbehör och förpackningar som medföljer produkten.
 • Kunden accepterar en minimiavgift på 20 % av inköpspriset
 • Vi kan avvisa returen vid inspektion av produktens skick och kommer att returnera produkten till kunden på kundens bekostnad om produkten inte är oöppnad

Godkännande av dessa returer sker efter eget gottfinnande av Allied Gaming.

Returnera varor till Allied Gaming:

Vi tar inte ansvar för några varor som skadats eller förlorats under transporten när kunden skickar tillbaka produkten till oss för garanti, reparation eller retur. Om varan skadas under transporten kan garantin upphöra att gälla. Om du är osäker på vilken packning som krävs för säker retur av varan, vänligen kontakta oss. Fraktavgifter kommer att täckas av Allied Gaming för alla datorer som anländer skadade från frakt eller någon dator som är Dead on Arrival (DOA). Alla mottagna DOA-artiklar (Dead on Arrival) kommer att ersättas, repareras eller återbetalas. DOA-anspråket måste göras inom 7 arbetsdagar efter mottagandet av varan. Vissa avgifter kan återbetalas av Allied Gaming till konsumenten där den enligt lag har rätt att få dessa återbetalningar. Observera att alla anspråk på garanti, återbetalning, reparation och konsumenträttigheter behandlas i den ordning de tas emot.

Alla PC-system täcks av ett års garanti (från inköpsdatum). Om din dator är defekt under denna period kan du returnera den till oss för reparation (fraktavgifter kan tillkomma). Allied Gaming har 12 månaders retur-till-bas-garanti för alla köpta datorer, från och med inköpsdatumet. Våra tekniker kan ta upp till 14 arbetsdagar för att slutföra eventuella retur-till-basgarantianspråk. Produkter tillverkade från andra tillverkare kommer att ha sin egen garantiinformation gällande fel/reparationer. Kontrollera med tillverkaren för eventuell returinformation. Vi kan råda dig att din garanti måste behandlas genom tillverkaren eftersom de kommer att ha bättre förutsättningar att behandla sina garantianspråk för reparation eller utbyte.

Friskrivning från garantier:

Det finns inga garantier för programvara eller tjänster. Allied Gaming lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, förutom de som anges i detta avsnitt och Allied Gamings tillämpliga garantiförklaring som gäller på fakturadatum. Alla sådana garantier kommer att gälla under den relevanta perioden, och Allied Gaming kommer att vara skyldiga att uppfylla sådana garantier endast efter att Allied Gaming har mottagit full betalning för varan som ska garanteras.

garantier för internationella kunder; Friskrivning från garantier:

Standardgarantin som anges ovan gäller för Allied Gaming-märkta produkter som skickas till ett land utanför Australien, förutsatt att kunder utanför Australien är ansvariga för att betala alla fraktkostnader som uppstår vid frakt, import/export och mottagande av ersättningsprodukter och delar och för att ordna och betala för leverans av eventuella defekta delar till Allied Gaming. Alla internationella kunder är ansvariga för alla tullavgifter, moms och andra tillhörande skatter och avgifter. Garantifriskrivningen ovan gäller även internationella kunder.

Programvara:

All mjukvara tillhandahålls enligt licensavtalet som är en del av paketet du får från Allied Gaming. Du samtycker till att vara bunden av licensavtalet när förpackningen har öppnats eller dess försegling är bruten. Allied Gaming garanterar ingen programvara enligt detta avtal. Eventuella garantier för programvaran finns i licensavtalet som reglerar köp och användning av den.

Tillverkarens garanti:

Allied Gaming är inte en tillverkare eller auktoriserat servicecenter. Det rekommenderas starkt att en kund kontaktar produktens tillverkares tekniska support direkt för eventuell felsökning eller teknisk supportrådgivning innan du returnerar produkten till oss för ett garantianspråk. Några av dessa tillverkare som tillhandahåller supporttjänster är gratis och kommer att kunna ge dig expertsupport för att lösa ditt problem. Detta kan hjälpa till att påskynda processen med garantianspråk med tillverkaren och Allied Gaming. Allied Gaming kan inte ansöka om garantianspråk för kundens räkning hos en tillverkare på grund av integritetslagen.

Om tillverkaren uppmanas att returnera produkten till oss, vänligen lämna in en garantiförfrågan till support@alliedgamingpc.com.au .

Allied speldatorer:

Allied Gaming uppgraderar och reviderar kontinuerligt sina produkter och tjänsteerbjudanden. Allied Gaming kan revidera och avbryta produkter när som helst utan föregående meddelande till kunderna. Allied Gaming kommer att skicka produkter som har samma funktion och prestanda som de beställda produkterna, men ändringar mellan det som skickas och det som beskrivs i ett specifikationsblad är möjliga. Delarna och sammansättningarna som används för att bygga Allied Gaming-produkter är valda från nya och likvärdiga med nya delar och sammansättningar i enlighet med branschpraxis. Reservdelar kan vara nya eller renoverade. De angivna Allied Gaming SKU-numren för Allied Gaming-märkta hårdvaruprodukter är av den kvalitet som specificeras av Allied Gaming på dess webbplats och överensstämmer i allt väsentligt med Allied Gamings produktspecifikation som gäller på datumet då dessa produkter skickades.

Programvara och kringutrustning:

All garanti och teknisk support som tillhandahålls på tredjepartsprodukter som erbjuds av Allied Gaming, såsom datorskärmar, högtalare och annan kringutrustning, samt programvara, tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren och inte av Allied Gaming. De garantier och teknisk support som erbjuds av sådana tillverkare kan variera från produkt till produkt. Allied Gaming-märkt programvara och kringutrustning har samma garantivillkor som de som beskrivs i garantiavsnitten ovan.

Ansvarsbegränsning:

ALLIED GAMING ACCEPTERAR INTE ANSVAR UTÖVER DE ÅTGÄRDER SOM SÄTTS HÄR, INKLUSIVE EVENTUELLT ANSVAR FÖR PRODUKTER SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄNDNING ELLER FÖR FÖRLORAD ELLER KORRUPTERAD DATA ELLER PROGRAMVARA, ELLER TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH SUPPORT. ALLIEDERAT SPEL ÄR INTE ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV VERKSAMHET ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR, SPECIELLA, INDIREKTA ELLER STRAFSKADOR, ÄVEN OM UNDERVISAS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADA, ELLER FÖR EVENTUELLA ANSÖKANDE I TIDIGARE HÄR. DU GODKÄNNER ATT ALLIED GAMING INTE ÄR ANSVARIGT ELLER ANSVARIGT FÖR NÅGOT SKADESTYLLNING ÖVER DET SAMLA DOLLARBELOPPET FÖR DET SOM KÖR DU.

Inte för återförsäljning:

Du samtycker till och intygar att du köper produkterna som regleras av detta avtal för eget bruk och inte för återförsäljning. Allied Gaming har separata villkor för återförsäljning och transaktioner utanför Australien/Nya Zeeland. Garantin kan inte överföras.

Diverse bestämmelser:

Du kommer inte att registrera eller använda något internetdomännamn som innehåller ett Allied Gaming-varumärke eller handelsnamn (www.alliedgaming.se) helt eller delvis eller något annat namn som är förvirrande likt detta. Sektionsrubrikerna som används här är endast avsedda för bekvämlighet och utgör inte en del av dessa villkor, och ingen konstruktion eller slutledning ska härledas från dem. Om något villkor i detta avtal av en domstol med behörig jurisdiktion inte kan verkställas, ska verkställbarheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas eller försämras. Detta avtal och all försäljning enligt det ska regleras av lagarna i Sverige, utan hänsyn till lagkonflikter.

Varumärke:

Du kommer inte att registrera eller använda något internetdomännamn som innehåller ett Allied Gaming-varumärke eller varumärke helt eller delvis eller något annat namn som är förvirrande liknande.

Produktinformationspolicyer

Prisskydd:

Allied Gamings hemsida uppdateras ofta för att säkerställa att listorna återspeglar korrekt prissättning och de senaste produkterna. När du gör ett köp godkänner du det angivna priset. Det angivna priset kan ändras. Vi förbehåller oss rätten att göra korrigeringar och ändringar av priser, produkter och specifikationer utan föregående meddelande på grund av fel som uppstår på grund av tryckfel, tekniska och mänskliga fel.

Produktbilder och andra bilder:

Alla produktbilder på Allied Gamings hemsida kan skilja sig från den faktiska produkten. Alla typografiska fel kan korrigeras. Observera att dessa bilder endast ska användas som referens och inte på något sätt återspeglar den faktiska produkten.

Produktbeskrivningar och specifikationer:

På Allied Gaming strävar vi efter att säkerställa att varje produktbeskrivning är korrekt. Specifikationer, funktioner, dokument och grafik kan dock innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Om ett fel görs eller en produkt listas till ett felaktigt pris, kommer vi att rätta till felet så snart som möjligt.

Produkttillgänglighet:

Produktens tillgänglighet kan ändras när som helst. Lager som visas som tillgängligt vid beställningstillfället kan sälja slut och vara på restorder. Vi kommer att utföra din beställning så snart som möjligt och kommer att meddela dig eller uppdatera artikelstatus med en ETA när det är möjligt.

Shoppingnätverk:

Vi tar inget ansvar för fel som gjorts av företag som Shopping.com, Myshopping, GetPrice, etc. Under dessa omständigheter är det slutanvändarens ansvar att säkerställa att det de beställer är korrekt. Om du har några frågor om en produkt, vänligen kontakta oss på sales@alliedgaming.eu Observera att vi inte återbetalar eller byter mot felaktiga köp.

Övriga policyer:

Tillämplig lag och jurisdiktion:

Varje tvist som uppstår till följd av eller relaterad till dessa villkor eller försäljningstransaktionen mellan Allied Gaming och kunden ska styras av lagarna.

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i detta avtal är eller blir ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa helt eller delvis, ska sådan ogiltighet, olaglighet eller omöjlighet att verkställa inte de återstående bestämmelserna och delarna av detta avtal, och den ogiltiga, olagliga eller icke verkställbara bestämmelsen ska anses modifierad för att ha det mest likartade resultatet som är giltigt och verkställbart enligt tillämplig lag.

Avstående

Endera partens underlåtenhet att kräva att den andra parten fullgör någon bestämmelse i detta avtal ska inte på något sätt påverka den första partens rätt att kräva sådan prestation när som helst därefter. Varje avstående från endera parten av ett brott mot någon bestämmelse i detta avtal ska inte anses av den andra parten vara ett fortlöpande avstående från denna bestämmelse om inte ett sådant avstående görs skriftligen.

Ansvarsbegränsning

Med förbehåll för "Competition and Consumer Act" som anges nedan vårt totala ansvar med avseende på eventuella lagstadgade garantier (som den termen definieras i Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“CCA”)) när ett problem med en produkt köpt av en konsument är stor är begränsad till:

a) betalning till konsumenten av kostnaden för att köpa varan. eller

b) utbyte av varorna eller tillhandahållande av likvärdiga varor. eller

(c) betalning av ett belopp som motsvarar varje fall i varans värde till följd av det stora felet.

Med förbehåll för "Konkurrens- och konsumentlagen" som anges nedan är vårt totala ansvar med avseende på eventuella lagstadgade garantier till en konsument när ett problem med en produkt som köpts av en konsument från oss är mindre begränsat, efter vårt val att:

a) Ersättning av varorna. eller

b) reparation av varorna. eller

(c) betalning av kostnaden för att ersätta varorna eller för att förvärva likvärdiga varor.

Alla uttryckliga eller underförstådda representationer, villkor, lagstadgade garantier, garantier och bestämmelser (oavsett om de är baserade på lag, allmän lag eller på annat sätt) som hänför sig till dessa villkor och som inte finns i dem, är uteslutna i den utsträckning som lagen tillåter.

Konkurrens- och konsumentlagen

Ingenting i detta dokument utesluter, begränsar eller modifierar något villkor, garanti, lagstadgad garanti, rättighet eller gottgörelse, underförstått eller påtvingat av sedvanlig lag, lag eller förordning som inte lagligen kan uteslutas, begränsas eller modifieras, vilket kan inkludera Competition and Consumer Act 2010 (Cth) och motsvarande bestämmelser och relevanta lagar som innehåller underförstådda villkor och/eller lagstadgade garantier som fungerar för att skydda köpare av varor och tjänster under olika omständigheter.